بایگانی برچسب: ولادت امیرالمومنین علی(ع)

Image

نطنز: پیاده روی خانوادگی

به مناسبت سی و چهارمین فجر انقلاب اسلامی، همایش پیاده روی خانوادگی با حضور مدیرکل ورزش و امور جوانان استان اصفهان آقای محمدرضا محمد جواهری، مدیر ورزش های همگانی استان اصفهان امیر نوربخش باقری، مسئولین شهرستان و با حضور مردم شهرستان نطنز، صبح روز جمعه ۲۰/۱۱/۱۳۹۱ برگزار شد.

Natanz Walk

همتیش پیاده روی خانوادگی در شهرستان نطنز- 20/11/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-067.jpg]1790Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-117.jpg]110Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-155.jpg]120Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-015.jpg]100Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-022.jpg]90Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-038.jpg]90Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-043.jpg]120Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-060.jpg]140Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-066.jpg]110Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-084.jpg]120Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-108.jpg]100Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-111.jpg]150Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-119.jpg]140Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-123.jpg]100Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-127.jpg]110Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-132.jpg]90Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-134.jpg]70Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-141.jpg]80Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-147.jpg]80Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-165.jpg]80Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-167.jpg]90Walking
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/nataz-walk/thumbs/thumbs_natanz-walk-91-169.jpg]70Walking
Natanz City

 

(بیشتر…)

Image

پدران

عکس هایی از پدران به مناسبت روز پدر و ولادت امیرالمومنین 

Father

عکس پدران به مناسبت روز پدر و امام علی

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-01www-arisnasr-ir_.jpg]580Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-03www-arisnasr-ir_.jpg]210Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-06www-arisnasr-ir_.jpg]200Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-07www-arisnasr-ir_.jpg]240Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-08www-arisnasr-ir_.jpg]220Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-09www-arisnasr-ir_.jpg]210Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_badrood-spring-91-12www-arisnasr-ir_.jpg]230Father
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_spring-91-234www-arisnasr-ir_.jpg]230Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_spring-91-237www-arisnasr-ir_.jpg]210Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_spring-91-414www-arisnasr-ir_.jpg]210Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_spring-91-416www-arisnasr-ir_.jpg]200Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_summer-90-045www-arisnasr-ir_.jpg]170Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_winter-90-004www-arisnasr-ir_.jpg]170Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_winter-90-005www-arisnasr-ir_.jpg]150Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_winter-90-100www-arisnasr-ir_.jpg]160Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_summer-90-135www-arisnasr-ir_.jpg]160Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_winter-90-063www-arisnasr-ir_.jpg]170Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_winter-42.jpg]190Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_summer-90-182www-arisnasr-ir_.jpg]210Father
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/father/thumbs/thumbs_summer-90-139www-arisnasr-ir_.jpg]170Father
Arisman Village

 

(بیشتر…)