بایگانی برچسب: ولادت حضرت مهدی(عج)

Image

بادرود: جشن میلاد موعود

جشن میلاد موعود پنج شنبه ۱۵/۴/۱۳۹۱ در بادرود برگزار شد.

Festival Emam Mahdi-Badrood

جشن میلاد موعود در بادرود

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-01.jpg]510Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-02.jpg]110Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-03.jpg]120Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-04.jpg]170Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-05.jpg]110Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-06.jpg]80Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-07.jpg]120Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-08.jpg]130Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-10.jpg]140Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-11.jpg]100Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-12.jpg]100Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-13.jpg]120Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-14.jpg]120Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-15.jpg]130Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-16.jpg]110Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-17.jpg]120Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-18.jpg]90Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-19.jpg]90Festival Emam Mahdi
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/festival-emam-mahdi-badrood/thumbs/thumbs_festival-emam-mahdi-badrood-20.jpg]90Festival Emam Mahdi
Badrood City

 

(بیشتر…)

Image

ایستگاه های صلواتی

ایستگاه های صلواتی بادرود، اریسمان، ده آباد، فمی و متین آباد به مناسبت ولادت حضرت مهدی(عج) 

Shaban Station

ایستگاه های صلواتی شعبان

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-12.jpg]700Shaban Station
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-15.jpg]130Shaban Station
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-13.jpg]140Shaban Station
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-044.jpg]170Shaban Station
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-02.jpg]130Shaban Station
Matin Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-03.jpg]120Shaban Station
Fami Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-04.jpg]100Shaban Station
Deh Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-06.jpg]100Shaban Station
Deh Abad Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-07.jpg]110Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-09.jpg]110Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shaban-station-91-10.jpg]110Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-005.jpg]100Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-007.jpg]120Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-025.jpg]120Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-030.jpg]110Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-034.jpg]100Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-035.jpg]100Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-038.jpg]100Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-040.jpg]90Shaban Station
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-station/thumbs/thumbs_shahban-91-043.jpg]70Shaban Station
Badrood City

 

(بیشتر…)

Image

نطنز: میلاد موعود

ایستگاه های صلواتی و  نورپردازی خیابان های شهرستان نطنز در جشن میلاد موعود

Shaban Natanz

ایستگاه های صلواتی و نورپردازی نطنز- شعبان 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-068.jpg]360Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-076.jpg]20Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-066.jpg]30Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-065.jpg]30Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-046.jpg]40Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-053.jpg]20Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-056.jpg]40Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-058.jpg]40Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-001.jpg]50Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-049.jpg]60Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-059.jpg]60Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-064.jpg]40Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-047.jpg]50Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-060.jpg]60Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-062.jpg]50Shaban Natanzر
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-063.jpg]70Shaban Natanz
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/shaban-natanz/thumbs/thumbs_shahban-91-075.jpg]40Shaban Natanz

 

(بیشتر…)