بایگانی برچسب: کاروان مرقد امام خمینی

Image

زائران خمینی

عبور کاروان زیارتی حرم مطهر امام خمینی(ره) از روستای اریسمان، شهر بادرود، شهر خالدآباد و امامزاده آقاعلی عباس در روز پنچ شنبه ۱۱/۳/۱۳۹۱

Caravan Khomeini

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-087www-arisnasr-ir_.jpg]520Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-017www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-042www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-046www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-006www-arisnasr-ir_.jpg]70Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-009www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-033www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-027www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-066www-arisnasr-ir_.jpg]60Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-070www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-078www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-103www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-118www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-124www-arisnasr-ir_.jpg]40Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-129www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Badrood City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-139www-arisnasr-ir_.jpg]70Karavan Khomeini
KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-153www-arisnasr-ir_.jpg]70Karavan Khomeini
KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-178www-arisnasr-ir_.jpg]60Karavan Khomeini
KhaledAbad City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/caravan-khomeini/thumbs/thumbs_karvan-khomeini-91-187www-arisnasr-ir_.jpg]50Karavan Khomeini
Tomb Agha Ali Abbas

 

(بیشتر…)