بایگانی برچسب: کار و فعالیت

Image

ماه مبارک رمضان

ماه مبارک رمضان در روستای اریسمان

ramezan-92-arisman_023 ماه مبارک رمضان در روستای اریسمان 1392 نماز جماعت در مسجد جامع

(بیشتر…)

Image

برداشت گل محمدی در نطنز

برداشت گل محمدی در مزارع گل شهرستان نطنز جهت تهیه گلاب

roswater-natanz-92_25 برداشت گل محمدی و تولید گلاب نطنز- 1392

(بیشتر…)

Image

کار و فعالیت زمستان ۱۳۹۱

کار و فعالیت در بخش کشاورزی و ساختمانی در فصل زمستان ۱۳۹۱ در روستای اریسمان

Work Winter 91

کار و فعالیت زمستان 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_098.jpg]3770Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_048.jpg]660Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_050.jpg]770Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_005.jpg]630Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_014.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_015.jpg]500Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_016.jpg]610Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_018.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_020.jpg]700Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_046.jpg]570Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_051.jpg]590Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_056.jpg]480Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_061.jpg]420Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_064.jpg]530Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_071.jpg]410Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_078.jpg]360Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_079.jpg]360Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_089.jpg]350Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_096.jpg]480Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_099.jpg]460Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_100.jpg]330Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_101.jpg]330Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_010.jpg]410Work Winter 91
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/work-winter-91/thumbs/thumbs_winter-91_104.jpg]450Work Winter 91
Arisman Village

 

(بیشتر…)

Image

کاشت خیار بهاره

مراحل کاشت خیار بهاره در روستای سرآسیاب و روستای اریسمان

Khiyar

کاشت خیار

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-021.jpg]6060Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-001.jpg]2000Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-034.jpg]1950Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-036.jpg]2330Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-041.jpg]1810Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-055.jpg]1700Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-061.jpg]1600Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-056.jpg]1580Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-007.jpg]1470Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_sarasiyab-90-059.jpg]1430Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-067www-arisnasr-ir_.jpg]1470Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-146www-arisnasr-ir_.jpg]1430Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-91_081.jpg]1370Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_winter-90-151www-arisnasr-ir_.jpg]1430Khiyar
Arisman Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8766.jpg]1840Khiyar
SarAsiyab Village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/khiyar/thumbs/thumbs_img_8772.jpg]1520Khiyar
SarAsiyab Village

 

(بیشتر…)

Image

کار و فعالیت پاییز ۹۱

کار و فعالیت پاییز ۱۳۹۱در بخش کشاورزی

Farmer 91

کار و فعالیت پاییز 91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_294.jpg]2890Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_296.jpg]280Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_412.jpg]390Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_089.jpg]380Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_092.jpg]300Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_122.jpg]330Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_127.jpg]340Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_251.jpg]310Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_272.jpg]260Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_276.jpg]280Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_277.jpg]270Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_280.jpg]280Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_293.jpg]230Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_306.jpg]290Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_408.jpg]240Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_413.jpg]210Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_420.jpg]230Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_423.jpg]200Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_430.jpg]200Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_432.jpg]220Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_436.jpg]220Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_437.jpg]240Farmer 91
Arisman village
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/farmer-91/thumbs/thumbs_autumn-91_440.jpg]220Farmer 91
Arisman village

 

(بیشتر…)

صفحه 1 از 212