بایگانی برچسب: کاشان

Image

مسافران نوروزی در کاشان

 حضور مسافران نوروزی در سال ۱۳۹۲ در بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی شهر کاشان، شامل باغ و حمام فین، تپیه های باستانی سیلک، خانه تاریخی بروجردی ها، خانه تاریخی طباطبایی، حمام سلطان امیر احمد

Norooz 92 Kashan

مسافران نوروزی در کاشان 92

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_154.jpg]4680Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_187.jpg]770Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_217.jpg]1000Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_151.jpg]790Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_194.jpg]740Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_138.jpg]570Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_127.jpg]560Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_068.jpg]660Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_130.jpg]560Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_080.jpg]460Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_073.jpg]520Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_071.jpg]430Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_116.jpg]450Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_099.jpg]470Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_096.jpg]450Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_052.jpg]430Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_057.jpg]410Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_032.jpg]410Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_036.jpg]420Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_012.jpg]390Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_063.jpg]350Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_008.jpg]370Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_007.jpg]440Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_034.jpg]390Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_017.jpg]380Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_040.jpg]350Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_042.jpg]350Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_048.jpg]370Norooz 92
Kashan City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/norooz-92-kashan/thumbs/thumbs_kashan-norooz-92_049.jpg]380Norooz 92
Kashan City

 

(بیشتر…)

Image

گلاب قمصر

مراسم گلاب گیری در قمصر کاشان

Ghamsar

گلاب گیری قمصر 2/91

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-29www-arisnasr-ir_.jpg]520Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-59www-arisnasr-ir_.jpg]100Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-02www-arisnasr-ir_.jpg]120Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-68www-arisnasr-ir_.jpg]100Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-61www-arisnasr-ir_.jpg]70Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-26www-arisnasr-ir_.jpg]80Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-22www-arisnasr-ir_.jpg]80Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-44www-arisnasr-ir_.jpg]80Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-42www-arisnasr-ir_.jpg]80Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-20www-arisnasr-ir_.jpg]100Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-34www-arisnasr-ir_.jpg]90Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-43www-arisnasr-ir_.jpg]50Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-58www-arisnasr-ir_.jpg]60Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-54www-arisnasr-ir_.jpg]90Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-70www-arisnasr-ir_.jpg]80Ghamsar 91
Rosewater
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/ghamsar/thumbs/thumbs_ghamsar-91-73www-arisnasr-ir_.jpg]70Ghamsar 91
Rosewater

 

(بیشتر…)

Image

صعود به قله دومیر

  همایش سراسری صعود به قله ۳۴۵۰ متری قله دومیر، شهرستان کاشان، روستای نشلج در ۲۲ بهمن ۱۳۸۷

Mountain Domiyer 87

صعود به قله دومیر کاشان

.

(بیشتر…)

Image

نمایشگاه محرم- نوش آباد

         نمایشگاه محرم هر ساله از اول محرم تا پایان صفر در شهر نوش آباد با موضوع اهل بیت و محرم بر گذار می شود.

        نوش آباد در ۵ کیلومتری شمال کاشان و از توابع شهرستان آران و بیدگل می باشد.

noosh-abad

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_2991.jpg]2800
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_2996.jpg]1300
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3000.jpg]1190
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3002.jpg]1520
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3016.jpg]1210
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3017.jpg]1170
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3024.jpg]1020
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3041.jpg]1050
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3045.jpg]1020
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3048.jpg]1130
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3056.jpg]980
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3064.jpg]990
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3068.jpg]960
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3072.jpg]960
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3079.jpg]880
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3105.jpg]870
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3107.jpg]820
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3109.jpg]740
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3110.jpg]860
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/noosh-abad/thumbs/thumbs_img_3114.jpg]810

 

(بیشتر…)