بایگانی برچسب: گنبد سلطانیه

Image

آثار تاریخی سلطانیه

سلطانیه یکی از شهرهای استان زنجان با آثار تاریخی زیادی است.

گنبد سلطانیه در سال ۷۰۲ هجری قمری به دستور الجایتو در شهر سلطانیه، پایتخت آن زمان ایلخانیان آغاز شد و در سال ۷۱۲ هجری قمری به اتمام رسید.

مقبره ملاحسن کاشی: ملا حسن ابن محمد کاشانی معروف به حسن کاشی و متخلص به کاشی از شاعران دربار الجایتو در قرن هشتم هجری قمری می باشد که بیشتر اشعار وی در مدح خاندان پیامبر(ص) سروده شده است. 

Soltaniyeh

Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh
Ancient Soltaniyeh

 

(بیشتر…)