بایگانی برچسب: 13 آبان

Image

راهپیمایی روز دانش آموز

راهپیمایی روز دانش آموز به مناسبت تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، در شهرستان نطنز برگزار شد.

Student Day

13 آبان راهپیمایی روز دانش آموز 1391

[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_006.jpg]1700Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_004.jpg]170Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_014.jpg]180Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_012.jpg]180Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_016.jpg]210Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_025.jpg]150Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_027.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_030.jpg]120Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_033.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_010.jpg]130Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_036.jpg]110Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_037.jpg]140Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_042.jpg]140Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_050.jpg]110Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_057.jpg]100Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_059.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_002.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_061.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_066.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_072.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_073.jpg]70Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_074.jpg]80Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_077.jpg]90Student Day
Natanz City
[img src=http://www.arisnasr.ir/wp-content/flagallery/student-day/thumbs/thumbs_student-day_088.jpg]80Student Day
Natanz City

 

(بیشتر…)